Splošni pogoji in zasebnost

Z obiskom in uporabo spletne strani ste seznanjeni s splošnimi pogoji, zasebnostjo in varnostjo podatkov.

Splošni pogoji podjetja Sebastijan Eder s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletnim mestom www.hula-da.com upravlja podjetje Sebastijan Eder s.p.. Dolnja Počehova 12u, 2211 Pesnica pri Mariboru,davčna številka: SI48491535, ki je tudi ponudnik digitalnih storitev pod blagovno znamko HULA (v nadaljevanju kot ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje podjetja Sebastijan Eder s.p., spletnega mesta www.hula-da.com, pravice in obveznosti podjetja Sebastijan Eder s.p. ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na spletni strani www.hula-da.com ter na sedežu ponudnika.

Če katerokoli od določil tega sporazuma ne bo možno uveljavljati, bodo ta določila omejena oziroma umaknjena iz sporazuma z namenom, da sporazum ostane pravnomočen.
Ponudnik in naročnik se strinjata, da ta sporazum predstavlja izjavo o medsebojnem razumevanju in sprejemanju pogojev in ukinja kakršenkoli drugačen pisni ali ustni dogovor.

1. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Ponudnik bo skušal uporabnikom svojega spletnega mesta www.hula-da.com nuditi čim bolj ažurne in točne podatke. Vsa vsebina je zgolj informativnega značaja, zato ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti oz. garancije za njeno točnost/ažurnost. Vsebina, objavljena na spletni strani www.hula-da.com je last ponudnika in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (znak © 2016 Hula digital agency – Vse pravice pridržane).

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja vsebin, ki so objavljene na spletnih mestih ponudnika, brez obveščanja uporabnikov. Vsak uporabnik objavljene vsebine uporablja na lastno odgovornost. Ponudnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ponudnika, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ponudnika, ali za kakršne koli napake oz. pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

2. POGOJI UPORABE STORITVE MOBILE-APP

Storitev Mobile-App ponudnika vključuje najem mobilne aplikacije, s katero lahko naročnik predstavi svojo dejavnost, storitve in ponudbo (v nadaljevanju: Naročnik)  uporabnikom pametnih mobilnih aparatov na platformah iOS in Android. Ponudnik si brez predhodne najave pridružuje pravico do sprememb pogojev poslovanja, cen prodajnih paketov in ponudbe.

2a. Obveznosti in omejitve odgovornosti:

Storitev se lahko uporablja le v skladu z veljavno zakonodajo. Pošiljanje ali distribusija vsebine, ki bi kršila veljavno slovensko zakonodajo ali zakonodajo drugih držav (v primeru da se aplikacija uporablja v drugih državah) je prepovedana. Prepovedano je razpošiljanje žaljivih, sovražnih ali nelegalnih vsebin. Naročnik se zavezuje, da v celoti prevzema kakršnokoli odgovornost za vsebino, ki je prikazana ali odposlana preko sistema Mobile-App.

Naročnik si z najemom ne lasti programske opreme, ki poganja delovanje storitve. Prav tako ni dovoljeno deliti dostopnih podatkov s tretjimi osebami.

Ponudnik ni odgovoren za dejanja, ki jih izvaja uporabnik s pomočjo najete aplikacije. Ponudnik prav tako ni odgovoren za točnost predstavljenih podatkov ter vsebine, posredovane prejemnikom preko aplikacije. Pod nobenim pogojem ponudnik storitve ali njegovi podizvajalci oz. ponudniki storitev, ki omogočajo delovanje aplikacije in zaposleni niso odgovorni za kakršnokoli nastalo finančno škodo.

Uspešnost storitve mobile-app je odvisna od marketinškega angažiranja naročnika in same temeljitosti uporabe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za nedoseganje željenih rezultatov naročnika v kolikor ta ne izvaja potrebnih in zadostnih marketinških aktivnosti v fazah po nakupu. Ponudnik je naročnika o tem tudi opozori in mu predlaga izvajanje marketinških aktivnosti.

2b.Upravljanje aplikacije:

Z aplikacijo lahko upravlja naročnik sam preko CMS sistema (customer management system – sistem za urejanje vsebin), pod pogoji, ki jih določujejo splošni pogoji uporabe sistema Mobile-App. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za dejanja naročnika znotraj aplikacije. Ravno tako ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgube podatkov, ki so bile posledice naročnikovega ravnanja.

Naročnik ima pravico do tehnične pomoči preko spletne pošte na elektronskem naslovu info@hula-da.com.

Tehnično pomoč izvaja ponudnik v sklopu svojega delovnega časa.

Delovni čas je vsak delavnik (pon.-pet.) od 8.00 do 15.30 ure.

2c. Garancija:

Ponudnik ne zagotavlja, da bo storitev delovala neprekinjeno ali brez morebitnih napak. Storitev je na voljo v takšni obliki, kot je. Ponudnik ne daje nobenih zagotovil, da bo uporabik s storitvijo dosegel željene rezultate. Naročnik soglaša, da bo ponudnik storitev v kolikor bo to možno, nadgrajeval in odpravljal morebitne skrite napake. Ponudnik bo o posegih predhodno obvestil naročnika. V času operativnih posegov v storitev bo le-ta delovala moteno oz. bo začasno nedostopna.

2d. Prekinitev sporazuma:

Ta sporazum lahko naročnik prekine kadarkoli po časovnem poteku izbranega paketa tako, da pošlje elektronsko sporočilo na info@hula-da.com ali pisno na Sebastijan Eder s.p. Sporočilo mora vsebovati vaše ime in priimek, ime podjetja, ter vaše uporabniško ime za uporabo storitve. Pri tovrstni prekinitvi sporazuma niste upravičeni do vračila že plačanih zneskov za uporabo storitve.

Ponudnik storitve lahko prekine ta sporazum ali storitev kadarkoli in brez posebnega razloga, s predhodnim obvestilom ali brez. Ponudnik zaradi takšne prekinitve nima nikakršne odgovornosti nasproti vam ali tretjim osebam, razen povračila že plačanih zneskov za uporabo storitve, razen v primeru, ko ponudnik prekine sporazum zaradi uporabnikove kršitve določil uporabe, v primeru katerega uporabniku ni dolžan povrniti že plačanih zneskov za uporabo storitve.

2e.Ukinitev računa: 

V primeru prekinitve razmerja med naročnikom in ponudnikom se po preteku 30-ih dni zbriše naročnikov račun in aplikacija. Zbrišejo se tudi vsi podatki oz. vsebine, katere je naročnik vnašal v sistem.

Glede na pisno željo naročnika se lahko vsi podatki izbrišejo takoj ob prekinitvi razmerja.

Naročnik lahko po želji odkupi aplikacijo za kar mu ponudnik pripravi odkupno ponudbo. Po plačilu predračuna ponudnik prenese aplikacijo oz. datoteke v trajno last naročnika.

Druga določila, ki posebej ne obravnavajo te storitve so zapisana in veljajo iz drugih členov splošnih pogojev ponudnika.

3. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Ponudnik spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec in izključni uporabnik osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje Sebastijan Eder s.p.. Dolnja Počehova 12u, 2211 Pesnica pri Mariboru,davčna številka: SI48491535 (v nadaljevanju tega člena upravljavec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.hula-da.com za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s podjetjem Sebastijan Eder s.p. in blagovno znamko HULA ter za prenos e-priročnika, drugih publikacij ali izpolnitev drugih storitev na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku. Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@hula-da.com.

Sebastijan Eder s.p.(ponudnik) ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice podjetja Sebastijan Eder s.p. oz. HULA blagovne znamke ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

V primeru prehoda na drugo spletno mesto preko povezave, s katero Mobiap d.o.o. ne upravlja, mora uporabnik prebrati izjave o zasebnosti dotičnega mesta. Sebastijan Eder s.p. ni odgovoren za uporabo osebnih podatkov drugih podjetij.

To spletno mesto uporablja tudi orodje Google Analytics, ki ga je izdelala družba Google, Inc. (“Google”) in je namenjeno spremljanju in analiziranju obiska tega spletnega mesta. Google Analytics uporablja t.i. piškotke, ki so v obliki besedilnih datotek naloženi na vaš računalnik in spletnemu mestu omogočajo analizo njegove uporabe. Informacije o vašem načinu uporabe tega spletnega mesta bodo skupaj z vašim IP naslovom prenesene in shranjene na Googlovih strežnikih v Združenih državah Amerike.

Google bo te informacije uporabljal z namenom ocenjevanja uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o aktivnostih spletnega mesta za lastnike spletnega mesta in za zagotavljanje ostalih storitev povezanih z aktivnostmi spletnega mesta in spletno uporabo. Google te informacije lahko posreduje tudi tretjim osebam, kot je to zakonsko zahtevano oziroma, ko tretje osebe obdelujejo podatke v Googlovem imenu. Google vašega IP naslova ne bo povezoval z nobenimi drugimi podatki, ki jih poseduje.

Uporabi piškotkov se lahko izognete s pomočjo posebnih nastavitev v vašem spletnem brskalniku, vendar tovrstne nastavitve lahko onemogočajo pravilno in popolno delovanje spletnega mesta. Z uporabo/obiskom tega spletnega mesta izjavljate, da se strinjate, da se podatki o vaši uporabi zbirajo in obdelujejo na zgoraj opisan način.

4. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE, AVTORSKE PRAVICE

Sebastijan Eder s.p. ne prevzema odgovornosti za:

(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba Mobiap d.o.o. storitev ter storitev pod blagovno znamko HULA.

(ii) Nobene stroške, ki jih povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcije, v katere ste se vključili s pomočjo Sebastijan Eder s.p. storitev ter storitev pod blagovno znamko HULA.

(iii) Nepooblaščen dostop do  uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.

(iv)Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve Sebastijan Eder s.p. ter storitev pod blagovno znamko HULA.

5. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev podjetja Sebastijan Eder s.p. ter blagovne znamke HULA  se strinjate, da vse stroritve uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu  “kot so na razpolago”. Ponudnik ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako ponudnik ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke / datoteke prenašate skozi ponudnikove storitve na svoj računalnik in mobilni telefon na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

Ponudnik pri izvajanju svojih storitev sodeluje s 3.pravnimi osebami tujega in/ali domačega izvora in je direktno vezan na izvajanje storitev le teh oz. je v določenih primerih le posrednik pri izvajanju storitev 3.pravnih oseb tujega in/ali domačega izvora (npr.Google Play Store, iTunes & Apple App store, storitve strežnikov za mobilne aplikacije itd…). Tako Sebastijan Eder s.p. kot posledično naročnik naših storitev smo odvisni od neprekinjenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev 3.pravnih oseb. Ponudnik ne odgovarja za prekinitve storitev 3.pravnih oseb bo pa storil vse kar je v njegovi moči, da se morebitne težave s storitvami 3.pravnih oseb uredijo v najkrajšem možnem času.

Ponudnik se bo, brez obveznosti in v kolikor bo ocenil, da je to finančno sprejemljivo, trudil nadgrajevati storitev oziroma po potrebi popravljati delovanje storitve

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od ponudnika, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

6. STORITEV IN PODPORA

Storitev je kupcu na voljo na podlagi tega sporazuma. Ponudnik lahko občasno in po lastni presoji spremeni splošne pogoje poslovanja in spremenjene pogoje uporabe objavi na spletnem naslovu www.hula-da.com,  oz. vas o spremembi obvesti na drug način. Vse spremembe pogojev uporabe postanejo veljavne, ko se revidirano besedilo splošnih pogojev poslovanja objavi na tem spletnem naslovu.

Za uporabo storitve morate biti polnoletni oziroma biti sposobni obvezati se k sprejemanju obveznosti iz teh pogojev. V nasprotnem vas naprošamo, da storitve ne uporabljate.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen kateregakoli dela storitve kadarkoli. Uporabnik ni upravičen do povračila že morebitnih plačanih zneskov za uporabo storitve, razen če ponudnik enostransko prekine sporazum zaradi drugega razloga.

7. PRODAJNI POGOJI

Vse navedene cene so v evrih in ne vsebujejo 9,5 % oz. 22% davek na dodano vrednost in veljajo do preklica. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Akcija ponujenih storitev ima določen rok veljavnosti, ki je naveden na ponudbi oz. spletni strani.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi poslano ponudbo (ponudba se šteje za potrjeno, ko kupec nakaže 50% avans zneska ponudbe). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji za storitve po ponudbi fiksni in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. V kolikor pride med samo izvedbo storitev do želje kupca dodatnih storitev se za te ponovno izstavi ponudba, katera velja za naročeno ob prejemu 50% avansa.

Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati 100% avans z nakazilom na TRR račun ponudnika po ponudbi/predračunu, pri čemer še vedno velja cena.

Podjetje Sebastijan Eder s.p. omogoča naslednje načine plačila:
–   z nakazilom na TRR račun prodajalca po predračunu (ob nakazilu navedite sklicno št.)
–   s plačilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Maestro in BA Maestro)
–   preko spletnega plačilnega sistema PayPal

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

  • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
  • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo ponudnika.

Ponudnik po izvršitvi naročenih storitev kupcu pošlje tudi račun in sicer po pošti na njegov naslov ali v pdf formatu na e-naslov kupca. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podane ugovore glede pravilnosti izdanih računov upoštevamo(ali ne) po presoji.

ROK IZVEDBE: Standaren rok izvedbe mobilne aplikacije je 5-7 tednov v odvisnosti od težavnosti in zahtev kupca. Zaradi dinamičnosti izvedbe, možnih korektur in testiranj si pridržujemo pravico enostranskega podaljšanja roka izvedbe pri čemer bomo o tem kupca pravočasno obvestili. V primeru, da naročate več storitev, vam lahko te izvedemo v več različnih fazah. Stremimo k temu, da hkrati izvedemo celotno naročilo, kljub temu so v posameznih primerih možne izjeme oz. manjša terminska odstopanja.

8. PROMOCIJSKA KODA

Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najdete na naslovni strani oglasnega sporočila, na strani posameznega oddelka, v našem e-obveščevalcu, na spletni strani ali drugih medijih.

Uporabo promocijske kode mora kupec sporočiti v obdobju priprave ponudbe oz. najkasneje pred plačilom predračuna, da se mu popust upošteva v predračunu. V koliko kupec želi uveljavaljati popust iz promocijske kode po tem, ko je bil plačan avans mu ponudnik le te ni dolžan upoštevati.

Ob vsakem naročilu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo.

9. BONUS

Uporabnik prejme bonus ob naročilu storitev, ki imajo v opisu označeno tudi pridobitev bonusa za naslednje naročilo storitev (in njegovo višino). Stortive ponujene v bonusu določi ponudnik so lahko enake naročilu ali druge iz stortev ponudnika. Pogoje bonusa določi ponudnik in so prisotni na mediju izdaje bonusa, strankam v znanje. Bonus za naslednji nakup se izda v elektronski obliki ali fizični obliki in ni prenosljiv na drugega naročnika.Ob naročilu artikla z bonusom je lahko podana tudi omejitev unovčenja bonusa za naslednje naročilo (glede na vrednost ali vsebino naročila). Bonus se lahko uporabi le v enkratnem znesku in ga ni možno porabiti delno. Veljavnost bonusa je 3 mesece, razen v primeru, če je to drugače navedeno.

10. ODSTOP OD POGODBE

Naročnik ima pravico, da v 7. dneh od potrditve naročila oz. podpisa pogodbe prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Odstop od pogodbe naročnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@hula-da.com in mora zajemati vse ključne podatke naročnika ter TRR kamor se vrnejo že nakazana sredstva.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče!

Naročnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel oz. storitev, ki je bil izdelan po navodilih in željah potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

V kolikor želi stranka odstopiti od pogodbe predčasno se izračuna odkupna (velja pri mobilnih aplikacijah in spletnih straneh brez naročnine) na podlagi izračuna do tedaj prejetih vplačil naročnika ter stroškov izvajalca.

Ponudnik lahko v tem primeru na lastno diskrecijo ponudi zamenjavo storitev v naročeni vrednosti ali razliki za doplačilo. Zamenjavo storitev lahko stranka sprejme ali ne.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.

11. KOMUNIKACIJA

Sebastijan Eder s.p. bo z strankami stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila ponudnika bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj oz. ponudnik bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

12. OCENE, MNENJA IN PRIPOROČILA

Mnenja, ocene in priporočila, ki jih stranke napišejo, so del funkcionalnosti spletne strani, ponudnikovih spletnih omrežij in namenjeni skupnosti vseh uporabnikov ponudnika.

Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli uporabnik spletne strani ali socialnega omrežja, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, neprimerni ali ki po oceni ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja ali komentarja uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.

13. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da to ni mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Mariboru.

Za reševanje reklamacij nas kontaktirajte na naš elektronski naslov info@hula-da.com

POVPRAŠEVANJE

Ta spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z nadaljnjo uporabo spletne strani soglašate s piškotki. Več o piškotkih.